De e-Privacyverordening

Betrouwbare ICT-oplossingen voor een zorgeloze werkplek

De e-Privacyverordening

We hebben allemaal gehoord over de AVG/GDPR, maar wat is dan de e-Privacyverordening?

Tegenwoordig is er veel contact via laptops, smartphones etc. Zowel persoonlijk als zakelijk contact gaat via de mail of Whatsapp. De e-Privacyverordening bevat regels die toezien op deze elektronische communicatie, regels over e-mail, cookies en telemarketing.

Net als bij de AVG gaat het dus over data maar dan met betrekking tot elektronische communicatie.

Waarom deze verordening?

De Europese Commissie komt met dit voorstel zodat zij de ontwikkelingen binnen de technologische sector kunnen bijhouden. De manier waarop we communiceren is de laatste tijd enorm veranderd. Vroeger gebruikten we nog telefoon en sms, nu voeren we gesprekken via Skype of Whatsapp.

De belangrijkste punten uit de verordening op een rijtje:

  • De verordening beschermt niet alleen de inhoud van berichten en communicatie maar ook de metadata (locatie waarvandaan verzonden/ontvangen wordt, tijdstip van verzending). In de nieuwe verordening moet toestemming gevraagd worden om ook deze metadata te gebruiken.
  • Je moet toestemming geven voor cookies. Wanneer je deze keuze hebt gemaakt moet de andere partij zich daar ook aanhouden. Eigenlijk moeten bedrijven dus twee versies van een website aanbieden waarvan er 1 ook goed werkt zonder gebruik van cookies. Bedrijven moeten wel blijven informeren over de verschillende opties in privacy-instellingen. Cookies hoeven geen toestemming te krijgen wanneer het gaat om verbetering van de internetervaring op een website.
  • De verordening bevat een verbod op alle elektronische communicatie waarvoor geen toestemming is gegeven (SPAM). Een gebruiker dient altijd toestemming te geven en er moet duidelijke uitleg zijn hoe deze toestemming ingetrokken kan worden.
  • Telemarketing is toegestaan als hier toestemming voor is gegeven door de gebruiker.
  • De e-Privacywetgeving wordt gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij het niet nakomen van de regelgeving mogen zij boetes uitdelen net als bij het niet nakomen van de AVG.

Goedkeuring voorstel

Het voorstel voor de e-Privacyverordening moet nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Zodra deze verordening is goedgekeurd moet hij gelden voor alle bedrijven en personen binnen de EU en biedt het iedereen hetzelfde beschermingsniveau.